Полезна информация

 Свиждания и Информация

І. РЕД ЗА СВИЖДАНИЯ В БОЛНИЦАТА:

1.В отделенията по Кардиология, Неврология, Гастроентерология, Урология, Ортопедия и травматология:

 • Понеделник - Петък – 16.30 – 18.00 часа
 • Събота и Неделя  –    10.00 – 12.00 часа

                                              16.30 – 18.00 часа

2. В отделение по Хирургия:

 • Понеделник - Петък – 16.00 – 17.00 часа
 • Събота и Неделя  –    11.00 – 12.00 часа

                                             16.00 – 17.00 часа

3. В отделение по Вътрешни болести:

 • Понеделник - Петък – 16.00 – 17.30 часа
 • Събота и Неделя  –    11.00 – 12.00 часа

                                             16.00 – 17.30 часа

4. В отделение по Акушерство и гинекология:

4.1 В структура – Гинекология:

 • Понеделник - Петък – 16.30 – 18.00 часа
 • Събота и Неделя  –    10.00 – 12.00 часа

                                              16.30 – 18.00 часа

4.2 В структура – Раждания:

 • Понеделник - Неделя – 12.30 – 13.30 часа

                                                  17.30 – 18.30 часа

5. В Централна реанимация:

 • Понеделник - Неделя – 13.00 – 13.30 часа

 

6. В отделение по Неонатология  - свиждания не се разрешават.

7. В отделение по Хемодиализа   - свиждания не се разрешават.

Не се разрешава да влизат в отделенията външни лица за свиждане извън посочените часове.

Свижданията могат да бъдат ограничени или временно забранени с разпореждане на изпълнителния директор или началника на отделението, когато важни причини налагат това. Посетителите са длъжни да следват указанията на медицинския персонал при свиждания. Всички изисквания са свързани с гарантиране здравето и сигурността на пациентите.

ІІ. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ:

Информация за състоянието на пациентите, настанени в стационара на болницата се предоставя само на близки от лекуващият  лекар, а при отсъствието му – от дежурният лекар от съответното отделение,  в следните дни и часове:

 1. За отделенията по Кардиология, Неврология, Вътрешни болести, Гастроентерология, Хирургия, Урология, Акушерство и гинекология за структура Гинекология, Ортопедия и травматология, Хемодиализа:
 • Понеделник - Петък – 12.00 – 13.30 часа.
 1. За отделенията по Неонатология, Акушерство и гинекология – структура Раждания и Централна реанимация:
 • Понеделник - Неделя – 13.00 – 13.30 часа.

Информация за пациент по телефона не се предоставя.