Урология

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

Структура на отделението по Урология:

  • приемно-консултативен кабинет с ехограф
  • операционна зала за отворени операции
  • ендоскопска операционна зала
  • зала за екстракорпорална литотрипсия
  • стационар – болнични стаи

Отделението по Урология в Болница Пулс разполага с опитен високо-квалифициран медицински персонал и модерна апаратура, за диагностициране и лечение на заболяванията на пикочно-отделителната и мъжката полова системи. Всички болнични стаи са със собствен санитарен възел (баня и тоалетна) и кабелна телевизия. Обстановката е модерна и уютна.

Обемът на дейност на Урологично отделение включва планов и спешен прием на урологично болни и възможности за съвременна диагностика и лечение на всички урологични заболявания – оперативно, ендоскопско и консервативно. Отделението разполага с операционна зала за отворени операции и ендоскопска зала за ендоскопски манипулации и трансуретрални резекции. Благодарение на ендоскопската апаратура на фирма „Olympus”, екипът разполага с ригиден уретерореноскоп, позволяващ диагностични и минимално инвазивни хирургични процедури и операции в долните, средни и горни пикочни пътища.

Залата за Екстракорпорална литотрипсия е оборудвана с най-новия модел литротриптер на фирма MEDISPEC – E3000, с помощта на който се извършва неоперативно разрушаване на камъни в бъбреците и пикочните пътища.

Отделението има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки за 2014 г.
Приемат се пациенти и на свободен платен прием.