Отделението по Ортопедия и травматология към „МБАЛ Пулс” АД с най-високо ІІІ ниво на компетентност в региона

Отделението по Ортопедия и травматология към „МБАЛ Пулс” АД с най-високо ІІІ ниво на компетентност в региона

Министерство на здравеопазването издаде на „МБАЛ Пулс” АД ново разрешение за дейност, с което се повишава нивото на компетентност на Отделение         по Ортопедия и травматология – от ІІ ниво в ІІІ ниво. С получения документ „МБАЛ Пулс” АД ще кандидатства за договор с НЗОК за нови клинични пътеки.

Основна цел e увеличаване на обема и повишаване на качеството на предлаганите ортопедичните услуги в града и постигането на още по-добри резултати в лечебните процеси. Отделението разполага с високоспециализиран медицински инструментариум, който отговаря на утвърдените стандарти за качество.

Наличната апаратура и техника дава високо качество на диагностичния процес и възможности за адекватно лечение. Отделението работи с последно поколение импланти и стерилни медицински консумативи.

Екипът от висококвалифицирани лекари и медицински специалисти, ръководен от Д-р Александър Сакелариев (лекар с дългогодишен практически и теоретичен   опит в областта на ортопедия и травматология) е силно ентусиазиран от новите предизвикателства, които стоят пред отделението – да се отговори адекватно и с висок професионализъм на потребностите на населението в града и региона.