БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, ПРИДРУЖИТЕЛИ, ПОСЕТИТЕЛИ,

        Много бихме искали да превърнем едно малко помещение на територията на болницата в стая за молитва и по този начин да изпълним една ваша препоръка, в чиято основателност сме дълбоко убедени. Към настоящия момент нямаме възможност да направим параклис поради липса на достатъчно място, но сме съгласни, че е важно да отделим и оборудваме един, макар и малък кът за място, където в тежък момент човек да се усамоти и помоли. Бихте могли да ни подкрепите като:

      • Оставите сума по своя преценка в прозрачните кутии, които сме поставили на регистратурата;

• Наредите сума по банков път на следната банкова сметка в лева:

Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG62STSA93000023199434
BIC: STSABGSF

      •  Дарите икона – трябват ни икони на Исус Христос и Богородица, но разбира се, ще поставим и други, които ни дарите.

Нека с общи усилия реализираме един социално значим проект!